Folkhälsomyndigheten dinpsykiskahälsa.se/ung
Anders Hansen sitter i en studio
Att känna ångest i sig är inte farligt.

Stress och ångest – förstå dina känslor bättre

Vet du vad stress, oro och ångest är och beror på? I den här filmen förklarar Anders Hansen, Ullakarin Nyberg och Kristina Bähr hur du bättre kan förstå och tolka dina känslor, vad som är "normalt" och när du behöver söka hjälp.

Se filmen (5:51): Stress och ångest – förstå dina känslor bättre Se filmen (5:51): Stress och ångest – förstå dina känslor bättre
Ullakarin Nyberg sitter i en studio

Förväntningar – så kan de påverka hur du mår

Går det att vara lycklig hela tiden? Vad är normala upp- och nedgångar i livet? Hur påverkar sociala medier hur vi mår psykiskt? I den här filmen förklarar Ullakarin Nyberg och Anders Hansen hur våra egna och omgivningens förväntningar kan påverka vår psykiska hälsa.

Se filmen (5:01): Förväntningar – så kan de påverka hur du mår Se filmen (5:01): Förväntningar – så kan de påverka hur du mår
Hillevi Busch i utomhusmiljö

Negativa känslor – så kan du hantera dem

Vill du bli bättre på att hantera jobbiga känslor? I den här filmen ger Hillevi Busch, Kristina Bähr, Anders Hansen och Ullakarin Nyberg sina bästa råd och tips för hur du kan bli bättre på att hantera stress, oro, ilska, ångest och andra negativa känslor.

Se filmen (5:05): Negativa känslor – så kan du hantera dem Se filmen (5:05): Negativa känslor – så kan du hantera dem
Anders Hansen går i en park
Man blir mer kreativ timmen efter motion.

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Att vara aktiv och röra på sig har en mängd positiva effekter, både fysiskt och psykiskt. I den här filmen berättar Anders Hansen, Marita Friberg, Örjan Ekblom och Maj-Lis Hellenius om sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och hur vi kan få in mer rörelse i vardagen.

Se filmen (5:10): Fysisk aktivitet och psykisk hälsa Se filmen (5:10): Fysisk aktivitet och psykisk hälsa