Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

De här kakorna använder vi på webbplatsen:

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa.

__RequestVerificationToken - En nödvändig kaka som hjälper till att förhindra att webbplatsen utsätts för Cross-Site Request Forgery (CSRF)-attacker.
Upphör: Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

ASP.NET_SessionId - En nödvändig kaka som används för att identifiera en session mellan klient och server. Information i kakan förenklar din användning av webbplatsen och de tjänster som finns. Kakan innehåller ingen information om dig som person.
Upphör: Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

JSESSSIONID - En nödvändig kaka som används för att identifiera en session mellan klient och server. Information i kakan förenklar din användning av webbplatsen och de tjänster som finns. Kakan innehåller ingen information om dig som person.
Upphör: Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

cache-sprite-plyr - En nödvändig kaka som används av videospelaren MediaFlow och behövs för att cachefunktionen ska fungera. Cache är ett teknik som används för att optimera svarstiden mellan hemsidan och besökaren.
Upphör: Kakan är permanent.
Utfärdare: mfstatic.com

.EPiForm_BID - Används när du fyller i ett formulär, för att hålla reda på vilka fält som fylls i.
Upphör: Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

EPiForm_XXX - Används som tillfällig mellanlagring när du fyller i ett formulär, så att du kan fortsätta fylla i om du avbryts innan du skickar in.
Upphör: Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

.EPiForm_VisitorIdentifier - Används när du skickar in ett formulär, för att hålla reda på vilken användare som har skickat in vilket formulär.
Upphör: Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

contentIsLoaded - Detta är egentligen ingen kaka, utan ett inställningsvärde från en liknande teknik som kallas "localStorage". Den kan dock visa sig som en kaka. Denna är nödvändig och ser till att sitens innehåll och vissa animationer visas i rätt ordning. Kakan innehåller ingen information om dig som person.
Upphör: Kakan är permanent.
Utfärdare: dinpsykiskahalsa.se

Kakor för statistik och analysverktyg

Vi använder analysverktyg för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar och besök. Informationen används för att förbättra webbplatsen och optimera användarupplevelsen.

Webbstatistikverktyget Matomo

Den data som samlas in i Matomo är anonymiserad så att man aldrig kan identifiera en enskild individ. Nekar du användning av statistikkakor kommer inget att registreras. Alla tjänster som används för datainsamling driftas i miljöer som finns inom Sveriges gränser. Kakorna är tredjepartskakor som hanteras av vår leverantör Extellio International AB och dess personal i Sverige (Stockholm och Malmö).

Kakor som används av Matomo

extellio_id: Kaka som sparas i 13 månader och används för att lagra ett slumpmässigt genererat analys-ID, besöksantal, aktuell tid och tidpunkt för senaste besök.

extellio_ses: Korttidskaka som försvinner efter ditt besök. Kakan används för att tillfälligt lagra antal besök, aktuell tid och tidpunkt för senaste besök innan detta sparas i pk_id-kakan.

extellio_ref: Kaka som sparas i sex månader och används för att lagra den ursprungliga hänvisningsadressen som användes för att komma till webbplatsen.

Hantera kakor

Du kan närsomhelst ändra dina inställningar genom att klicka på "Hantera kakor" längst ned i sidfoten.

Rätten att klaga

Är det något du tycker saknas i hanteringen av dina kakor på fohm.se har du rätten att klaga. Klaga gör du hos Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet för hanteringen av kakor.

Post- och telestyrelsen (pts.se)

Uppdaterat: 2023-10-03