Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Psykisk hälsa handlar om livet

Psykisk hälsa handlar om hur du mår och trivs i vardagen och om din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar. Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

Visste du att
4 av 10 har svårt att sova

4 av 10 har svårt att sova

Drygt 40 procent av befolkningen säger sig ha svårt att sova och sömnproblem är vanligare bland kvinnor och bland äldre.

 

 

Äldre har oftare besvär med sömnen än yngre och problemen verkar öka i 40-50-årsåldern. Sömnbesvär är också generellt vanligare bland kvinnor (48 %) än bland män (37 %). I gruppen 45-64 år rapporterar ungefär 54 % av kvinnorna att de har lätta eller svåra sömnsvårigheter.

Läs mer

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Testa dig själv

Sant eller falsk om normer?

Här kommer sju frågor om normer. När du är färdig med quizet så sparar vi inte dina svar.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 1 av 7:
Normer är stabila och går inte att förändra.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar. Normer kan i många fall uppfattas som stabila eller givna, men normer kan förändras och har gjort så i alla tider. Vissa normer kan vara svårare att förändra än andra.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 2 av 7:
Normer är oskrivna regler för hur vi t ex ska se ut, uttrycka och bete oss tillsammans med andra.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Till skillnad från lagar och många regler är normer inte nedskrivna, men påverkar oss mycket i vardagen och styr vårt beteende. Normer är ofta osynliga och märks först när man avviker från dem eller inte uppfyller dem.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 3 av 7:
Att följa eller försöka passa in i normen kan i vissa fall påverka oss negativt.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Det kan vara svårt att anpassa sig till normer om de begränsar och villkorar den man är eller vad man tycker. Att kunna vara sig själv, och bli accepterad för det, är viktigt för att man ska må bra.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 4 av 7:
Alla normer är dåliga och påverkar oss negativt.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Det finns många bra normer i samhället som får oss att fungera tillsammans och kan skapa ordning. Det är därför viktigt att skilja mellan normer som förenar, underlättar och skyddar – och normer som begränsar, utesluter och skapar utsatthet.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 5 av 7:
Det kan vara obekvämt, jobbigt och ibland till och med farligt att utmana normer.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Att sticka ut och utmana normer kan få både positiva och negativa konsekvenser. Det kräver mod och kan leda till förändring, men om man bryter mot normer kan man exempelvis också bli utsatt för dåligt bemötande, kränkningar, exkludering, hatbrott och våld.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 6 av 7:
Minoritetsstress beskriver den grupp som är minst stressad i samhället.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Minoritetsstress handlar om att man tillhör en grupp som ofta utsätts, begränsas eller behandlas illa, vilket då kan skapa oro, stress, otrygghet och vaksamhet för individen, oavsett om den drabbats personligen eller inte. 

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Fråga 7 av 7:
Du kan bidra till att förändra normer.

Tyvärr, fel svar.

Rätt svar! Det är vi och tidigare generationer som har skapat normerna, det är också vi som tillsammans har möjligheten att förändra dem.

Testa dig själv
Sant eller falsk om normer?
Resultat
Bra jobbat! Du kan redan en hel del om normer, men klicka nedan så kan du läsa om hur normer kan påverka vår psykiska hälsa.
Inte alla rätt denna gång, men det betyder bara att du har möjlighet att lära dig mer! Klicka nedan för att läsa om hur hur normer kan påverka vår psykiska hälsa.
Hur normer kan påverka vår psykiska hälsa
Veckans fråga
Är rutiner viktiga för dig för att må bra i vardagen?
Veckans fråga

Är rutiner viktiga för dig för att må bra i vardagen?

Resultat

Ja 24 röster (92 %)
Nej 2 röster (8 %)
Ett äldre par kramas, grönska och blommor i bakgrunden.

Sexuella relationer kan påverka hur vi mår

För många människor är sexualiteten en viktig del av livet. Vår sexuella hälsa kan påverka vår fysiska och psykiska hälsa, och på motsvarande sätt kan vår fysiska och psykiska hälsa påverka våra sexuella relationer. Det är viktigt att man kan vara sig själv, känna sig trygg och kan visa vad man vill göra och inte i sexuella relationer.

Läs artikeln: Sexuella relationer kan påverka hur vi mår Läs artikeln: Sexuella relationer kan påverka hur vi mår
Två män promenerar utomhus, fält och träd i bakgrunden.

Att stötta någon som mår dåligt

Vad kan du göra för att hjälpa andra att må bättre? Du behöver inte vara expert på psykisk hälsa för att kunna stötta någon som mår dåligt.

Läs artikeln: Att stötta någon som mår dåligt Läs artikeln: Att stötta någon som mår dåligt