Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vad påverkar vår psykiska hälsa?

Den psykiska hälsan påverkas av vad man gör, hur man lever och vad man är med om, och den förändras under livet. I den här filmen får du veta mer om de olika faktorer som kan påverka hur vi mår psykiskt, men även vad du kan göra för att stärka din psykiska hälsa och motståndskraft vilket kan göra att du bättre klarar av olika utmaningar i livet.

Uppdaterat: 2022-10-25