Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Skydds- och riskfaktorer påverkar din psykiska hälsa

Den psykiska hälsan påverkas av vad man gör, hur man lever och vad man är med om, och den förändras under livet. En del av de faktorer som påverkar vår psykiska hälsa går att förändra medan andra är svårare att göra något åt. Det som kan påverka den psykiska hälsan brukar ofta delas in i skyddsfaktorer och riskfaktorer. 

Samhället, relationer och dina vanor påverkar 

Det är inte så lätt att på ett enkelt sätt beskriva allt som kan påverka den psykiska hälsan. Det finns också individuella skillnader, det som är avgörande för en persons psykiska hälsa kanske inte är lika viktigt för någon annan. Man kan dela in de saker som påverkar den psykiska hälsan i skyddsfaktorer och riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer man utsätts för, desto större är risken för psykisk ohälsa. Men skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna.

Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer kan vara att ha goda sociala relationer med familj och vänner, ha en bra självkänsla, vara fysiskt aktiv eller att få tillräckligt med sömn och vila. Det är också viktigt att ha en trygg ekonomi, ett jobb eller en hobby som man trivs med. En bra och trygg uppväxt kan också ge ett skydd mot psykisk ohälsa.

Skyddsfaktorerna gör att man får bättre förmåga att klara påfrestningar som kan leda till psykisk ohälsa. Det kallas också för motståndskraft eller resiliens.

Riskfaktorer

Riskfaktorer kan handla om dåliga sociala relationer, till exempel bråk eller andra problem i familjen. Det kan också vara att man dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Andra riskfaktorer är att vantrivas på jobbet, vara arbetslös, drabbas av svår sjukdom eller känna sig ensam eller utanför på något sätt. 

Det går att stärka sin motståndskraft

Skyddsfaktorerna kan ge en person bättre förutsättningar och förmåga att klara av utmaningar och påfrestningar i livet som annars skulle kunna leda till psykisk ohälsa. Genom att stärka sina skyddsfaktorer bygger man också upp sin motståndskraft, sin resiliens.

En del av de faktorer som påverkar vår psykiska hälsa går att förändra medan andra är svårare att göra något åt. Vår livsstil och våra vanor kan till exempel vara möjliga att förändra, och vi har ofta möjlighet att göra något åt vår arbets- eller studiesituation. Det är svårare att påverka vår ärftlighet eller uppväxt, faktorer som också kan öka risken för att utveckla psykiska besvär eller sjukdomar. Man bör därför fundera på hur man kan främja sin psykiska hälsa genom att stärka de skyddsfaktorer som är viktiga i ens liv och som går att påverka. 

Uppdaterat: 2022-01-05