Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Fysisk aktivitet stärker den psykiska hälsan

Att vara aktiv och röra på sig har en mängd positiva effekter, både fysiskt och psykiskt. Det kan till exempel förbättra koncentrationsförmågan och skydda mot depression och demens. All rörelse räknas och lite är bättre än ingenting. Att röra på sig utomhus kan dessutom ge ytterligare effekter som främjar den psykiska hälsan.

Många vet att fysisk aktivitet stärker kroppens muskler och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, fetma och typ-2 diabetes. Men fysisk aktivitet kan också bidra till ökat välbefinnande och ge bättre sömn, koncentrationsförmåga och minne. Det kan dessutom skydda mot ångest, depression och demens. Att vara fysiskt aktiv är alltså bra både för den fysiska och psykiska hälsan. De positiva effekterna på den psykiska hälsan kan komma relativt snabbt och uppnås genom olika former av fysisk aktivitet, exempelvis promenader, cykling, simning, dans, styrketräning, yoga eller andra motions- och idrottsaktiviteter. Lite fysisk aktivitet är bättre än inget och du utgår från din egen förmåga. All rörelse räknas.

Varför är det viktigt att minska vårt stillasittande?

För många innebär vardagen idag långa perioder av stillasittande när man till exempel arbetar, studerar eller gör saker på fritiden. Stillasittande kan försämra den fysiska och psykiska hälsan, men det beror på vad man gör när man sitter. Allt stillasittande är inte skadligt för den psykiska hälsan. Till exempel är sittande i samband med studier, läsning, pyssel och lek viktigt för barns och ungdomars sociala och kognitiva utveckling. Även kulturella upplevelser, sociala relationer och samtal som sker sittande kan ha positiva effekter på den psykiska hälsan. För att minska stillasittandets negativa effekter är det trots det viktigt att få in rörelsepauser. Det räcker ofta med att röra på sig några minuter varje halvtimme.

Att vara ute i naturen ger flera hälsoeffekter

Att vara ute i naturen kan medföra en rad positiva effekter för både den fysiska och psykiska hälsan. Närhet till grönska och natur bidrar till ökade möjligheter att röra sig mer, och där den fysiska aktiviteten i sig ger flera hälsoeffekter. Vistelser i naturmiljöer kan förbättra vår mentala funktion och stödja återhämtning av koncentrations- och stressrelaterade symptom, vilket främjar den psykiska hälsan.

Hur mycket bör vi röra på oss?

Det finns rekommendationer om hur mycket vi bör röra på oss och de är uppdelade på olika åldersgrupper. Här följer några exempel och en länk till de fullständiga rekommendationerna.

Barn 6-17 år

Barn bör röra på sig regelbundet under alla dagar i veckan, och bryta av stillasittande med någon form av fysisk aktivitet. Barn rekommenderas pulshöjande aktiviteter minst en timme om dagen och aktiviteter som stärker muskler och skelett minst tre dagar i veckan.

Vuxna 18-64 år

Vuxna bör också vara fysiskt aktiva under alla dagar i veckan, minska stillasittandet och ta rörelsepauser, genomföra pulshöjande aktiviteter minst två och en halv timme i veckan. Vuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter minst två dagar i veckan.

Vuxna 65 år och uppåt

För äldre personer gäller samma rekommendationer som för andra vuxna men med tillägget att de bör komplettera vardagliga rörelser med fysisk aktivitet som kombinerar balans, styrka och rörlighet tre eller flera dagar i veckan. Detta är viktigt för att bevara den fysiska funktionsförmågan och förebygga fallolyckor.

Läs mer

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande (folkhalsomyndigheten.se)

 

 

Uppdaterat: 2022-01-09