Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Alkohol är en riskfaktor för psykisk ohälsa

Alkohol är en riskfaktor för ohälsa bland unga och kan leda till bland annat självskador, våld och beroende. Alkohol kan försämra den psykiska hälsan genom att det bidrar till oro och ångest och att man sover sämre. Om man dricker för mycket kan det skapa problem både för en själv och för andra.

För många ingår alkohol i det sociala livet, som en del av en matupplevelse eller som en del i samband med firande och fest. Men en del personer dricker för mycket, och det kan leda till både psykiska och fysiska problem. Skador på grund av alkohol är vanliga och om man dricker för mycket alkohol kan det skapa problem på jobbet och i vardagen och det kan drabba andra. 

Alkohol kan bidra till ökad oro, ångest och sömnsvårigheter

Alkohol är en riskfaktor för ohälsa bland unga och kan leda till bland annat självskador, våld och beroende. Om man är påverkad ökar risken för att göra saker som drabbar både en själv och andra negativt. Dessutom sover man sämre när man har druckit alkohol, och kan få mer oroskänslor och ångest. Det är aldrig bra att dricka alkohol för att lindra sådana känslor.

Stöd kring alkoholvanor

Alkohollinjen.se är en stödlinje för dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Alkohollinjen.se

 

Uppdaterat: 2022-01-09