Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att kunna vara sig själv

Att kunna vara sig själv, och bli accepterad för det, är viktigt för att man ska må bra. Vem man är och vill vara påverkas av många olika saker som utvecklas och förändras under hela livet.

Du har rätt att vara dig själv

Att känna att du kan vara den du vill vara och göra det du vill göra är viktigt för att du ska utvecklas och må bra. Att bli accepterad som du är och få leva enligt din identitet är en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter omfattar alla. Trots det är det inte självklart att rättigheterna respekteras av alla, och alla har tyvärr inte heller samma tillgång till alla de mänskliga rättigheterna. Vilka rättigheter och friheter som en person har tillgång till påverkar personens möjlighet att kunna vara sig själv.

Du har rätt att till exempel få älska och vara tillsammans med vem du vill, ha sex innan du gifter dig och själv få bestämma din könsidentitet. Det är bara du själv som kan veta om du är tjej, kille, något annat eller inget av det. Du har rätt att bli accepterad och respekterad för den du är, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, tro, etnicitet, funktionsnedsättning, klädstil, intressen, hur du väljer att leva ditt liv eller något annat .

Normer och förväntningar påverkar oss

Det finns normer och förväntningar på vilka vi ska vara och hur vi ska bete oss. Normerna och förväntningarna kan påverka oss på olika sätt. Ibland hjälper de oss att stärka sidor hos oss själva, men ibland kan de också försvåra för oss att själva få definiera vilka vi vill vara.

Normer och förväntningar går att förändra och de går att ifrågasätta, utmana och avvika från, även om det kan kännas svårt. Det viktiga är att du vågar satsa på det du vill göra och vara den du vill vara. Försök därför att omge dig med personer som ser dig och bekräftar dig för den du är.

Att kunna vara den du vill vara

Känslan av att kunna vara sig själv påverkas av olika saker – det är inte något som bara du själv styr över. Vi föds inte färdiga, även om vi föds med vissa förutsättningar, utan vi skapas och förändras i gemenskapen och mötet med andra människor. Olika saker gör dig till den du är och påverkar din identitet, självbild och självkänsla. Det kan handla om hur du växte upp och vilka erfarenheter du fått genom livet.

För att kunna vara den du själv vill vara är det bra om du har människor runt dig som du känner dig trygg med och som bekräftar dig och visar att du är betydelsefull och viktig. Det är också viktigt att befinna dig i sammanhang där du själv kan definiera vem du är och vill vara och vad du vill göra.

Din identitet ändras genom livet

Identitet handlar om hur du upplever dig själv, vem du är och vem du inte är, vad du står för och vilka styrkor och svagheter du har. Det handlar också om att du känner att du kan vara en egen person med egna tankar, känslor och en egen personlighet och att du vågar stå för den du är.

Din identitet är något som utvecklas och förändras under hela livet. När du lär dig nya saker, träffar nya människor och upplever nya saker kan du förändras och så även din identitet.

Självkänslan är en viktig del av din identitet

En annan viktig del av identiteten är hur du ser på ditt eget värde, vilket kan kopplas till din självkänsla. Självkänsla handlar om hur trygg du är med dig själv och hur du tänker och känner om dig själv. En stark självkänsla hjälper dig att våga göra de saker som du vill göra och själv bestämma vad du vill och inte vill göra.

Uppdaterat: 2023-12-20