Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys.

Läs mer om vilka kakor vi använder.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Självkänsla och självförtroende

Hur påverkar självkänsla och självförtroende vår psykiska hälsa? Att känna att man duger som person och tror på sin förmåga att klara av svårigheter i livet är viktigt för vårt mående. En stark självkänsla och ett starkt självförtroende är skyddande för vår psykiska hälsa och kan göra det lättare att klara av livets påfrestningar.

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende

Självkänsla handlar om att känna att man är värdefull, det handlar om den man är, inte vad man presterar. Självförtroende handlar om att tro på sin förmåga att klara av saker, alltså det man gör. Det betyder att du kan ha ett gott självförtroende i vissa situationer även om du har en låg självkänsla, och tvärtom. Varken självkänslan eller självförtroendet är konstant genom livet. Det finns saker man kan göra för att stärka både sitt självförtroende och sin självkänsla.

Självkänsla

Självkänsla handlar om hur du värderar dig själv, hur du tänker om dig själv och i vilken grad du accepterar dig själv som du är. En bra självkänsla får dig att känna dig värdefull och att du vågar stå upp för dig själv. En god självkänsla handlar om att kunna visa vem man är och vara tillåtande mot sig själv. Att vara självcentrerad eller att känna sig överlägsen andra människor är däremot inte tecken på en god självkänsla.

Att ha en god självkänsla är relaterat till bättre psykiskt välbefinnande och högre tolerans mot olika påfrestningar i livet. En bra självkänsla kan till exempel underlätta i sociala sammanhang och göra det lättare för dig att sätta gränser för hur du blir behandlad av andra. Har du en bra självkänsla så tar du också dina egna behov på allvar, vilket stärker dig och får dig att må bra. Motsatt innebär en svag självkänsla att vi ofta kritiserar och dömer oss själva och att vi lätt känner oss misslyckade. Det kan på lång sikt påverka den psykiska hälsan negativt.

Vad påverkar självkänslan?

Självkänslan påverkas av flera saker. Grunden för din självkänsla läggs under barndomen och ungdomstiden, men även händelser i vuxenlivet kan påverka. Självkänslan kan påverkas av vår personlighet, men även av sociala relationer. Sociala relationer är viktiga för vår självkänsla eftersom vi speglar oss själva i andra. Sambandet är också ömsesidigt. Det betyder att goda relationer bekräftar och stärker vår självkänsla, samtidigt som en god självkänsla hjälper oss att ha goda relationer. En viktig förutsättning för en god självkänsla är alltså att känna sig sedd och uppskattad av sin omgivning. Att man känner sig värdefull som familjemedlem, vän, partner, medarbetare eller föreningsmedlem, utan att känna att man behöver prestera något särskilt. Vi växer av att umgås med människor som uppskattar oss.
Självkänslan varierar under livet och det är normalt att tillfälligt ha en svacka med lägre självkänsla vid motgångar eller svåra livsförändringar.

Självförtroende

Till skillnad från självkänslan så handlar självförtroende mera om saker man gör och vad man kan, och inte så mycket om den person man är. Det handlar om att ha tilltro till sin förmåga att prestera och lyckas med det man gör. Självförtroendet kan variera mellan olika områden, man kan till exempel ha bra självförtroende på bandyplanen, men ett dåligt självförtroende på arbetet.

Ett bra självförtroende hjälper dig att våga göra nya saker eftersom att du tror på din förmåga att klara av dem. Ett starkt självförtroende är skyddande för vår psykiska hälsa.

Vad påverkar självförtroendet?

Självförtroendet hos en person kan växa av att klara av utmaningar och det är bra att våga prova nya saker. När vi står inför nya situationer är vårt självförtroende ofta lågt, men ju mer vi utvecklar vår förmåga desto bättre blir vårt självförtroende. Det kan vara jobbigt att misslyckas med något man försöker göra och självförtroendet kan minska. Men man kan öva upp förmågan att se misslyckanden som en källa till erfarenhet och ny kunskap som kan användas i en annan situation.

Uppdaterat: 2024-01-12