Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Ge av din tid och ditt engagemang

Att hjälpa andra och engagera dig i frågor du brinner för kan ge en känsla av gemenskap och mening både för dig och andra. En känsla av att göra skillnad kan stärka vårt välbefinnande.

Uppdaterat: 2023-11-03