Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vad är psykiskt välbefinnande?

Psykiskt välbefinnande handlar bland annat att känna tillfredställelse med livet, trivas med sin tillvaro och att känna mening med livet. Vad som får olika människor att känna välbefinnande kan skilja sig åt. Psykiskt välbefinnande är inte samma sak som frånvaro av psykisk ohälsa. Man kan känna välbefinnande även om man har en psykiatrisk diagnos.

Vad ingår i begreppet psykiskt välbefinnande?

Välbefinnande handlar i grunden om att man själv upplever att man mår bra. Det kan vara både fysisk och psykiskt. Psykiskt välbefinnande handlar om hur vi reagerar på det vi upplever i livet, hur vi trivs med tillvaron och om vi känner mening med livet. Det handlar även om att kunna känna njutning och lust. Några andra saker som känneteckar psykiskt välbefinnande är möjligheterna att balansera positiva och negativa känslor, ha stöttande och nära vänner och andra viktiga sociala relationer, känna engagemang, och att utvecklas och uppnå sin potential. Vad som får olika människor att känna välbefinnande kan skilja sig åt.

Välbefinnande är en resurs för individen och samhället

Psykiskt välbefinnande kan ses som en grundläggande resurs för att kunna klara av och ta sig an livets olika utmaningar och svårigheter. Det är också en tillgång för samhället när individer mår bra psykiskt och kan jobba eller studera, och att, till exempel, kostnader för sjukskrivningar minskar.

Psykiskt välbefinnande är inte samma sak som frånvaro av psykisk ohälsa. I befolkningen i allmänhet kan man se att de som har psykiska besvär eller psykiatriska tillstånd också har ett lägre psykiskt välbefinnande. Men för en individ kan det se annorlunda ut. Man kan må sämre i vissa delar men inte i andra. Man kan till exempel känna sig orolig och ha svårt att koncentrera sig på jobb eller i skolan, men ha bra förmåga att skapa vänskapsrelationer, och därigenom känna glädje och mening med livet.

Uppdaterat: 2024-05-07