Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för både psykiska besvär och så kallade psykiatriska tillstånd. Gemensamt för båda är att de påverkar hur vi fungerar i vardagen, till exempel på jobbet, i skolan eller med vänner.

Uppdaterat: 2022-01-03