Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys.

Läs mer om vilka kakor vi använder.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa handlar om hur vi mår och trivs med livet, och om vår förmåga att klara livets upp- och nedgångar. I begreppet psykisk hälsa ingår både psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Vad ingår i begreppet psykisk hälsa?

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, hur vi mår och fungerar i vardagen. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra, så problem med den fysiska hälsan påverkar ofta det psykiska måendet och tvärtom. I begreppet psykisk hälsa ingår både psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. 

En god psykisk hälsa hjälper oss att klara av livets olika utmaningar. Det är också en tillgång för samhället om människor mår psykiskt bra, med exempelvis mindre kostnader för sjukskrivningar.

Vår psykiska hälsa påverkas av en mängd faktorer, såsom till exempel vilka villkor vi har under uppväxten, ärftlig sårbarhet, hur vi har det ekonomiskt och socialt, våra vanor och beteenden och förmåga att hantera påfrestningar, med mera. Det som kan påverka vår psykiska hälsa brukar ofta delas in i skyddsfaktorer och riskfaktorer. 

Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp där psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ingår. Figuren nedan visar vilka olika delar som ingår när vi pratar om psykisk hälsa, alltså vad som finns i paraplybegreppet.

Grafisk bild som visar ett paraply som heter psykisk hälsa. Under paraplyet ligger en skala mellan god psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Under psykiskt välbefinnande ligger lugn, livstillfredställelse, bra sömn  Under psykiska besvär ligger: oro, ängslan, nedstämdhet, sömnbesvär Under psykiska tillstånd ligger: ångestsyndrom, depression, sömnstörning

Uppdaterat: 2022-01-03