Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa är ett begrepp som innehåller många olika delar, men kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet och om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Psykisk hälsa används som ett paraplybegrepp och inkluderar både psykiskt välbefinnande, psykisk besvär och psykiatriska tillstånd.

Vad ingår i begreppet psykisk hälsa?

Vår psykiska hälsa är en viktig del av vårt allmänna välbefinnande, hur vi mår och fungerar i vardagen och påverkar vår förmåga att klara av livets olika utmaningar. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra, så om vi tar hand om vår fysiska hälsa får vi bättre förutsättningar för att må bra psykiskt – och tvärtom. 

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte samma sak, men begreppen blandas ibland ihop.

  • Psykisk hälsa används som ett paraplybegrepp där psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd ingår.
  • Psykisk ohälsa används som ett samlingsbegrepp för psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Vår psykiska hälsa varierar genom livet och påverkas av en mängd faktorer, såsom ärftlig sårbarhet, villkor under uppväxten, livshändelser, hur vi har det ekonomiskt och socialt, vanor och beteenden, förmåga att hantera påfrestningar med mera. 

Vissa saker som påverkar den psykiska hälsan går att förändra, som våra vanor och beteenden, medan andra är svårare att göra något åt, som till exempel ärftlighet och uppväxtvillkor.

Uppdaterat: 2024-05-07