Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys.

Läs mer om vilka kakor vi använder.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Därför behöver vi kunskap om psykisk hälsa

Kunskap om psykisk hälsa kan hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra. Om vi vet vad psykisk hälsa är och förstår vad den påverkas av så är det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att hjälpa andra.

Kunskap om psykisk hälsa kan hjälpa oss att förhålla oss till de svårigheter och utmaningar vi upplever, men också skapa handlingskraft och motivation att bibehålla och förbättra vår psykiska hälsa när det är möjligt.

Källor till kunskap om psykisk hälsa

I dag finns massor av information och tips om hur man kan må psykiskt bättre eller undvika psykiska besvär och allvarligare tillstånd. Mycket av informationen går ut via tv, radio, tidningar, sociala medier och eller mer  informella kanaler. En del kommer från hälso- och sjukvården, en myndighet eller din hemkommun. Andra gånger är det organisationer, föreningar, företag eller privatpersoner som står bakom budskapet. Viss information bygger på undersökningar eller forskning, och andra gånger handlar det om ideologiska idéer, någons egna åsikter, eller att någon vill tjäna pengar på att sälja något.

Förmågan att förstå och hantera information

Det kan ibland vara svårt att ta ställning till vilken information som stämmer och hur resultat eller budskap ska tolkas. Det är viktigt att kunna välja ut och hitta rätt information, ta reda på vem det är som står bakom den och vilket syfte informationen har. Det handlar om förmägan att förstå, bedöma och värdera informationen för att därefter kunna använda den i vår vardag. 

Ibland kallar man denna förmåga en persons hälsolitteracitet, det vill säga vår förmåga att hitta, ta till oss, förstå, värdera och använda korrekt information om hälsa och sådant som påverkar hälsan. Hälsolitteraciteten påverkas bland annat av tidigare kunskap och erfarenheter, allmän reflektions- och analysförmåga och av hur bra man är på språket som informationen ges på. I förlängningen kan god hälsolitteracitet också göra oss bättre på att förklara budskap om hälsa för andra.

Bli bättre på att hantera hälsobudskap

Här är några tips till dig som vill bli bättre på att förstå och hantera information om psykisk hälsa:

  • Lär dig mer om hälsa i allmänhet och psykisk hälsa i synnerhet. Kunskap är grunden för att förstå budskap om hälsa. På den här sidan, dinpsykiskahälsa.se, finns mycket kunskap att ta del av. En annan viktig kunskapskälla är 1177.se. Lär dig något nytt redan i dag!
  • Var nyfiken och försök att utveckla ditt språk. Slå upp ord som du inte förstår när du läser texter om psykisk hälsa. På så sätt kan du lära dig fler begrepp och utöka ordförrådet. Kunskap och språk hänger tätt samman. Om vi kan förstå och använda fler ord och begrepp, kan vi också bli bättre på att uttrycka våra känslor, behov och eventuella problem. I samtal med andra kan man också lära sig nya saker, få nya perspektiv, upptäcka nya begrepp och höra olika sätt att uttrycka sig på.
  • Försök att ta reda på vad informationen bygger på, och vem som sprider den och varför. Tänk källkritiskt: Är källan trovärdig och låter budskapet rimligt? Är informationen aktuell och uppdaterad?
  • Öva på att söka och hitta information – eller få hjälp med att hitta rätt. Du kan kanske få tips om hur du ska söka information genom ditt lokala bibliotek, din skola, via någon förening eller från dina vänner.

 

Uppdaterat: 2021-12-06