Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Mer om Din psykiska hälsa

Bakom dinpsykiskahälsa.se står Folkhälsomyndigheten. Vi är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Dinpsykiskahälsa.se är en del i vårt arbete med att öka kunskapen om psykisk hälsa. Syftet är att ge förbättrade förutsättningar för fler att må bättre och att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Under hösten 2020 genomförde vi en kartläggning av allmänhetens behov av kunskap inom området psykisk hälsa och suicid som delvis ligger till grund för webbplatsen Din psykiska hälsa.
Allmänhetens behov av kunskap om psykisk hälsa och suicid

Läs mer om Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterat: 2022-03-21