Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Nedstämdhet

Att känna sig nedstämd är en naturlig del av livet. Känslan går nästan alltid över av sig själv, men det finns saker du kan göra för att försöka må bättre. Om nedstämdheten blir långvarig kan du behöva söka hjälp.

Att vara nedstämd är naturligt

Alla kan känna sig nedstämda ibland, till exempel när något allvarligt eller jobbigt händer, som när någon nära anhörig blir sjuk eller dör, eller om man går igenom en tuff period på jobbet, men ibland kan man inte se någon tydlig orsak. En del blir ledsna och energilösa medan andra blir irriterade eller rastlösa. Några söker tröst hos sin omgivning medan andra drar sig undan och vill vara i fred.

Det finns flera ord som beskriver nedstämdhet, till exempel att vara låg, nere eller deppig. Nedstämdhet är också något annat än depression.

Nedstämdhet går nästan alltid över av sig själv. Ibland handlar det om att acceptera att man går igenom en tuff period och kan behöva vara nedstämd ett tag.

Tips för att må bättre

Det finns också saker man kan göra för att försöka må bättre. Vad som hjälper kan skilja sig åt mellan olika personer, men här är några tips:

  • Håll regelbundna vanor när det gäller sömn, mat, hygien och vardagssysslor och motion.
  • Fortsätt att göra saker som brukar vara roliga, även om det tar emot.
  • Prata med någon annan om hur du mår. Du kan också kontakta någon organisation som kan ge stöd och råd.
  • Undvik alkohol och droger. För en del personer lindrar det i stunden, men på sikt brukar det förstärka de negativa känslorna. Det finns också en risk för att man gör saker under ett rus som man sedan ångrar, eller att man med tiden utvecklar ett beroende.

Om nedstämdheten varar länge

Ibland kan nedstämdheten hålla i sig. Är du nedstämd större delen av dagen, nästan alla veckans dagar, i två veckor eller mer? Känner du att detta begränsar dig i din vardag? Då kan det röra sig om en depression, som du kan behöva söka hjälp för.

Läs mer om nedstämdhet på 1177.se eller kontakta din vårdcentral.

Uppdaterat: 2023-10-20