Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Stöd om någon har självmordstankar

Det är inte ovanligt att någon gång i livet tänka på självmord eller att inte längre vilja leva. I vissa fall kan dessa tankar vara en fara för personen och kräva omedelbara åtgärder. Det kan vara svårt att veta när och på vilket sätt man kan hjälpa någon som har självmordstankar. Här har vi samlat information om självmordstankar och vad du kan göra om du misstänker att någon tänker på självmord.

Viktigt att våga prata om sina tankar

Om du har tankar på att inte längre leva så är det viktigt att prata med någon om dessa tankar och känslor. Det är inte farligt att prata om självmord men det kan kännas ganska svårt och obekvämt och ibland svårt att veta vem du ska prata med. För vissa är det enklare att prata med någon utomstående, någon som du inte känner. Det finns flera stödlinjer dit du kan vända dig anonymt via exempelvis chatt eller telefon. Du kan också kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon (1177.se)

Ring alltid 112 om du har allvarliga tankar på att skada dig eller ta ditt liv.

 

Så stöttar du någon med självmordstankar

Om en person i din närhet har uttryckt självmordstankar eller om du misstänker att personen har tankar på att inte längre vilja leva är det viktigt att våga fråga. Att prata om tankarna och känslorna och att visa att du finns där kan i många fall vara avgörande för personen. De flesta med allvarliga självmordstankar tar sig igenom krisen. Ibland räcker dock inte stödet som en närstående kan ge och du kan då behöva hjälpa personen att få professionell hjälp. Till exempel via en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning.

Ring alltid 112 om du bedömer att läget är akut och någon i din närhet har allvarliga planer på att ta sitt liv.

Ring 1177 för att hitta professionell hjälp nära dig.

 

Tre frågor om självmordstankar

I filmerna nedan svarar Ullakarin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet, på tre frågor om självmordstankar.

Varför har man självmordstankar?

 

Hur märker man om någon har självmordstankar?

 

Vad gör jag om jag misstänker att någon tänker på självmord?

 

Statistik om självmord och självmordsförsök:

  • Att ha självmordstankar är ganska vanligt, ca 13 procent av befolkningen uppger att de har haft självmordstankar någon gång i livet.
  • Varje år dör omkring 1200 personer i självmord och två tredjedelar är män.
  • Självmord är vanligast bland den äldsta åldersgruppen medan självmordsförsök är vanligare bland yngre.
  • Fler kvinnor än män vårdas på sjukhus till följd av suicidförsök.

Läs mer 

Uppdaterat: 2022-01-03