Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys.

Läs mer om vilka kakor vi använder.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Hur många har ett gott psykiskt välbefinnande?

Nästan nio av tio personer i Sverige tycker att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Det är främst personer över 65 som svarar att de har gott välbefinnande. Att ha ett psykiskt välbefinnande innebär bland annat att man oftast ser positivt på framtiden, känner sig lugn, kan tänka klart och kan hantera problem på ett bra sätt.

De flesta tycker att de mår bra psykiskt 

De flesta tycker att de har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande, nästan nio av tio, 86 procent. Det är främst äldre personer 65–84 år som svarade att de hade gott välbefinnande och det gäller både kvinnor och män. Bland unga kvinnor i åldern 16–29 år var det minst andel som uppgav ett gott psykiskt välbefinnande.

Stapeldiagram som visar Andel i olika åldersgrupper som uppger gott psykiskt välbefinnande. 16 till 29 år: kvinnor ca 75% och män ca 77%. 30 till 44 år: Kvinnor ca 78% och män ca 80%. 45 till 64 år: Kvinnor ca 85% och män ca 85%. 65 till 84 år: Kvinnor ca 85% och män ca 86%. 85 år eller mer: Kvinnor ca 75% och män ca 78%.

Figur 1. Andel i olika åldersgrupper som uppger gott psykiskt välbefinnande.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2022, Folkhälsomyndigheten.

 

Vad betyder det att ha ett gott psykiskt välbefinnande?

Psykiskt välbefinnande är detsamma som att må bra psykiskt. Det innebär bland annat att man oftast ser positivt på framtiden, känner sig lugn och kan tänka klart och kan hantera problem på ett bra sätt men också om förmågan att hantera livets upp- och nedgångar och att balansera positiva och negativa känslor. Psykiskt välbefinnande är också att ha goda sociala relationer, att känna engagemang, och att kunna utveckla och uppnå sin potential utifrån sina förutsättningar.

Var kommer statistiken ifrån?

Psykisk hälsa kan mätas på olika sätt, till exempel med enkätundersökningar. Informationen här kommer från 2022 års nationella folkhälsoenkät som har besvarats av 17 000 personer i åldern 16 år och uppåt. Den innehåller frågor om bland annat psykiskt välbefinnande och psykiska besvär.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor (folkhalsomyndigheten.se)

Testa dig själv
Vad vet du om välbefinnande?
Testa dig själv

Vad vet du om välbefinnande?

Här kommer fyra frågor om välbefinnande. När du är färdig med quizet så sparar vi inte dina svar.

Testa dig själv
Vad vet du om välbefinnande?
Fråga 1 av 4:
Hur stor del av befolkningen uppger att de har ett gott välbefinnande?

Testa dig själv
Vad vet du om välbefinnande?
Fråga 2 av 4:
Är det fler yngre eller fler äldre personer som uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande?

Testa dig själv
Vad vet du om välbefinnande?
Fråga 3 av 4:
Kan man både känna välbefinnande och ha psykiska besvär samtidigt?

Testa dig själv
Vad vet du om välbefinnande?
Fråga 4 av 4:
Välbefinnande är detsamma som är må bra psykiskt.

Testa dig själv
Vad vet du om välbefinnande?
Resultat
Bra jobbat! Du kan redan en hel del om välbefinnande, men klicka nedan så kan du lära dig ännu mer om hur vi mår i Sverige.
Inte alla rätt denna gång, men det betyder bara att du har möjlighet att lära dig mer! Klicka nedan för att läsa mer om hur vi mår i Sverige.
Mer om psykiskt välbefinnande

Uppdaterat: 2022-11-22