Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att trivas på jobbet

Om man trivs, utvecklas och känner sig delaktig på jobbet ökar förutsättningarna för att må bra. Det är viktigt att känna kontroll och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Om man har ett arbete tillbringar man oftast en stor del av sin vardag på jobbet. Det är viktigt att man trivs med sina arbetskamrater, chefer och de uppgifter man ska utföra. Ett arbete som är både utmanande och utvecklande kan också öka trivseln och välmåendet. Å andra sidan så kan stress och bristande stöd påverka vår arbetssituation och därmed vår hälsa.

Arbetsmiljö och trivsel är viktigt för hur vi mår

Arbetsmiljön skapas av chef och medarbetare tillsammans. Arbetsgivaren ska bland annat se till att arbetsmiljön är bra, att den anställda hinner göra det den ska och att ingen utsätts för trakasserier och diskriminering.

Exempel på faktorer som motverkar trivsel:

  • Hög arbetsbelastning och problem som rör samarbete och sociala relationer på arbetsplatsen.
  • Om arbetsuppgifterna skapar stress, om kraven är för höga och man inte har kontroll eller inte får stöd.
  • Om man har för lite att göra eller inte känner sig stimulerad av sina arbetsuppgifter.
  • Om man känner sig orättvist behandlad på arbetsplatsen.

Exempel på faktorer som främjar trivsel:

  • Att känna kontroll över vardagen, oavsett om det gäller skola, jobb eller fritid, är viktigt för hur vi mår psykiskt.
  • Att känna sig delaktig – att man ingår i en grupp eller ett annat sammanhang och kan påverka sin situation.
  • Att det finns gemensamma mål på jobbet, om man kan påverka hur arbetet ska utföras och om chefen visar förtroende.

Det är bra att ha koll på vilka rättigheter man har som anställd och känna att man har möjlighet att påtala om det finns brister.

Läs mer

Arbetsmiljöverket ansvarar för att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer

Arbetsmiljöverket (av.se)

Uppdaterat: 2023-12-06