Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att trivas på jobbet

Att trivas med det man sysslar med på dagarna är viktigt för den psykiska hälsan. Om man trivs, utvecklas och känner sig delaktig på jobbet ökar förutsättningarna att må bra.

Om man har ett arbete tillbringar man oftast en stor del av sin vardag på jobbet. Det är viktigt att man trivs med sina arbetskamrater, chefer och de uppgifter man ska utföra. Ett arbete som är både utmanande och utvecklande kan också öka trivseln och välmåendet. Men stress och bristande stöd kan påverka vår arbetssituation och därmed vår hälsa.  

Arbetsmiljö och trivsel är viktigt för hur vi mår

Arbetsmiljön skapas av chef och medarbetare tillsammans. Arbetsgivaren ska bland annat se till att arbetsmiljön är bra, att den anställda hinner göra det den ska och att ingen utsätts för trakasserier och diskriminering.

Hög arbetsbelastning och problem som rör samarbete och sociala relationer på arbetsplatsen är exempel på vanliga risker för arbetsrelaterad stress. 

Att känna kontroll över vardagen, oavsett om det gäller skola, jobb eller fritid, är viktigt för hur vi mår psykiskt. Det är också viktigt att känna sig delaktig – att man ingår i en grupp eller ett annat sammanhang och kan påverka sin situation. 

Det är positivt om det finns gemensamma mål på jobbet, om man kan påverka hur arbetet ska utföras och om chefen visar förtroende. Och det kan vara negativt om arbetsuppgifterna skapar stress, om kraven är för höga och man inte har kontroll eller inte får stöd. Det är också negativt om man känner sig orättvist behandlad på arbetsplatsen. Det är bra att ha koll på vilka rättigheter man har som anställd och känna att man har möjlighet att påtala om det finns brister.

Arbete, utbildning och ekonomi hänger ihop och påverkar vår psykiska hälsa

Arbete och utbildning påverkar ofta en persons ekonomiska situation. Arbetslöshet kan till exempel vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. Dålig ekonomi kan leda till stress och oro om man till exempel har stora skulder eller svårt att betala räkningar. Men det kan också vara psykisk ohälsa som leder till dålig ekonomi, om man inte kan arbeta fullt ut och därför får mindre pengar.

Uppdaterat: 2022-01-05