Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Mobbning ökar risken för psykisk ohälsa

Mobbing handlar om att vid upprepade tillfällen kränka eller behandla en eller flera personer illa. Återkommande utsatthet och kränkningar kan påverka vår psykiska hälsa negativt på kort och lång sikt. Arbetsgivare och skola har ett ansvar att förebygga och åtgärda kränkningar och mobbning.

Mobbing kan påverka vår trygghet, självkänsla och utveckling

Återkommande utsatthet och kränkningar kan göra oss ledsna, otrygga och exkluderade Det kan öka känslan av ensamhet, minska tilliten till andra och hämma engagemang och utveckling. Det påverkar också vår självbild och självkänsla. Kränkande behandling kan bestå av nedvärderande eller elaka ord, skvaller, förlöjliganden, elaka ljud eller gester, fysiskt våld, utfrysning eller hot och förekommer bland både barn och vuxna. Om kränkningarna sker vid upprepade tillfällen, brukar det kallas mobbning. 

Vad kan man göra om man känner sig utsatt?

Kränkande behandling och mobbing kan förekomma i många olika sammanhang där man har relationer till andra människor. Det kan ske i skolan, på arbetsplatsen, i en förening eller på nätet.  

Ibland känns det svårt att be om stöd eller hjälp då många känner skam eller skuld när de blir utsatta. Det kan också vara svårt att veta vem man ska prata med. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling så det är viktigt att prata med någon om det händer. Man kan börja med att prata med någon man litar på och om möjligt också den som har ansvar för trivsel och trygghet i det sammanhang man befinner sig.

Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och mobbning. Om en elev trots detta blir utsatt har skolan också ett ansvar att agera och åtgärda detta. Läs mer om vad som gäller och hur du kan få hjälp på Barn- och elevombudets sida.

Om man blir utsatt för kränkande särbehandling på arbetsplatsen har arbetsgivaren ett ansvar att åtgärda detta och se till att det inte upprepas. Läs mer om mobbning på arbetsplatsen på Arbetsmijöverkets hemsida.

Vad kan man göra om någon i ens närhet blir utsatt

Det finns olika saker man kan göra för att stötta någon som blir utsatt för mobbing.

  • Lyssna och försöka underlätta för personen att prata om det.
  • Försök att minska känslan av skam och skuld genom att bekräfta att det inte är dennes fel.
  • Hjälp personen att hitta strategier för att hantera utsattheten, till exempel genom att markera, uppmärksamma och säga ifrån.
  • Stötta personen i att söka hjälp och att kräva sina rättigheter.

Läs mer och hitta stöd här

Friends

Arbetar för att inget barn ska utsättas för mobbing. De ger bland annat stöd till unga, de som möter unga i sitt yrke och till föräldrar och vårdnadshavare. www.friends.se

BRIS

För dig under 18 år, ring tel. 116 111 eller chatta på www.bris.se.

Jourhavande kompis

Chatt för dig under 25 år som drivs av Röda Korsets ungdomsförbund, via www.jourhavandekompis.se.

Uppdaterat: 2023-12-29