Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för den psykiska hälsan

Att känna att man är en del av ett sammanhang, att man är delaktig, behövs och kan bidra är viktigt för vårt välmående och vår psykiska hälsa.

Uppdaterat: 2023-12-29