Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Sunda matvanor bidrar till ökat välbefinnande

Både kroppen och hjärnan behöver energi och olika näringsämnen för att den ska fungera optimalt. Det vi äter kan därför påverka både vårt humör och vår psykiska hälsa.

Maten har stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Vad och hur mycket vi äter påverkas av flera faktorer, exempelvis vilken mat som finns tillgänglig, intresse, normer, traditioner och vad man har råd med. Matvanor grundläggs tidigt och är viktigt genom hela livet. Regelbundna måltider med varierad mat ger oss den näring vi behöver och stärker både den fysiska och psykiska hälsan. 

Hjärnan behöver energi och näring

För att både kroppen och hjärnan ska fungera optimalt behövs energi och olika näringsämnen. Det vi äter kan därför ha betydelse för både humör och vår psykiska hälsa. Hur vi mår psykiskt kan å andra sidan påverka vår relation till mat, vår aptit och vårt ätbeteende. 

Genom att äta lagom mycket och varierat kan du stärka både din fysiska och psykiska hälsa. Det är också viktigt att försöka främja ett sunt förhållningssätt till mat genom hela livet. Ett för litet intag av energi eller näring kan leda till näringsbrist som påverkar vår hjärna och kognitiva förmåga negativt. Ett för stort intag av energi kan leda till övervikt och fetma, vilket i sin tur ökar risken för psykisk ohälsa. 

Uppdaterat: 2022-01-09