Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Att vara aktiv och röra på sig har en mängd positiva effekter, både fysiskt och psykiskt. I den här filmen berättar Anders Hansen, Marita Friberg, Örjan Ekblom och Maj-Lis Hellenius om sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa och hur vi kan få in mer rörelse i vardagen.

Uppdaterat: 2022-10-25