Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att vistas i naturen kan stärka vår psykiska hälsa

Natur och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning. Flera undersökningar visar att natur och friluftsliv främjar både den fysiska och den psykiska hälsan, och att det kan räcka med några timmar i veckan för att få positiva hälsoeffekter.

Regelbunden vistelse i naturen gör att vi mår bättre

Natur och friluftsliv kan förbättra människors kognitiva utveckling och förmåga, öka koncentrationen och öka förmågan att återhämta sig och hantera stress. Det kan ha en positiv inverkan på sinnesstämningen, öka motståndskraften och minska risken för till exempel depression. Det kan också underlätta rehabiliteringen efter fysisk eller psykisk sjukdom. De som vistas mycket och regelbundet i naturen uppger i större utsträckning än andra att de mår bra och känner livstillfredställelse. Det kan räcka med några få timmar i veckan, antingen sammanhängande eller uppdelat på flera tillfällen, för att få positiva hälsoeffekter.

De vanligaste friluftsaktiviteterna är bland annat att promenera, bada i sjö eller hav, vara ute i skog och mark eller arbeta i trädgården. Många former av friluftsliv har inslag av fysisk aktivitet, vilket i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Friluftsaktiviteter kan ha en social dimension när man gör saker tillsammans med andra eller i sällskap av husdjur. Men det kan lika gärna vara stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning. Det är också viktigt att barn vistas i och har närhet till naturen. Tillgänglig natur uppmuntrar till lek och rörelse och är också bra för barns kognitiva utveckling.

När naturen är nära är det lättare att ta sig ut

För att regelbundet kunna ta del av naturens hälsofrämjande effekter behöver det vara lätt att ta sig ut dit, och det är viktigt att ha nära från hemmet till ett grönområde. Studier visar tydligt att grönområden och parker används mer ju närmare hemmet de finns och med ett ökat avstånd minskar besöken och användningen av grönområdet. Om vi bor nära ett grönområde ökar alltså chansen att vi tar oss dit och det kan i nästa steg förbättra vår hälsa. Ungefär hälften av svenskarna bedöms ha mindre än 500 meter till sitt närmaste grönområde.

Samhället kan skapa förutsättningar för ett tillgängligt och inkluderande friluftsliv genom att planera och utveckla inbjudande och fina grönområden, men individen har också möjlighet att påverka sina vanor och skaffa nya intressen.

Det finns flera sätt att få mer kontakt med naturen och friluftslivet

Friluftsliv kan handla om olika slags utflykter, resor och äventyr långt bort från hemmet, men det mesta sker i vardagen och många platser kan nås till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Att tillbringa tid i sin egen trädgård kan också ha positiva effekter. Man behöver se möjligheterna och skapa tid för detta i vardagen.

Det finns olika sätt att öka sin kontakt med naturen och friluftslivet. Det måste inte vara så komplicerat, utan det handlar om att hitta ett sätt som passar bra för just dig.

 • Ta en kort promenad i en skog i närområdet eller sitt en stund i en park på en bänk, på rollatorn eller i rullstolen. Fundera på vad det är du ser och hör runt omkring dig. Det kanske är trevligt att ta med lite fika ut i parken eller skogen. Finns det något nytt område att upptäcka vid nästa promenad eller utflykt?
 • Ta reda på var det finns naturreservat i din närhet. På länsstyrelsens eller kommunens hemsida kan du hitta olika naturreservat och få information om hur man kan ta sig dit, vad som finns i reservatet, hur tillgängligheten är och om det finns toalett eller annan typ av service.
 • Utmana dig och prova något nytt. Ta reda på om det finns möjlighet att låna utrustning för att prova på olika aktiviteter, kanske genom en granne, kommunen eller en förening. På flera platser i landet går det att låna utrustning gratis via Fritidsbanken.
  Fritidsbanken lånar ut sport- och friluftsutrustning (fritidsbanken.se)
 • Det finns många föreningar, friluftsorganisationer, studieförbund, pensionärsorganisationer, idrottsföreningar, kyrkor och trossamfund som anordnar natur- och friluftslivsaktiviteter. Du kan till exempel lära dig mer om bär- och svampplockning, fågelskådning, vandring, paddling, matlagning utomhus, skidåkning, vinterbad eller orientering i skog och mark. Det kan också finnas grupper på sociala medier som utgår från gemensamma natur- och friluftslivsintressen. Det finns säkert andra som är intresserade av samma sak som du.
 • Friluftsfrämjandet är till exempel Sveriges största friluftsorganisation med aktiviteter och lokalavdelningar över hela landet. 
  Vi skapar roliga, trygga och lärorika äventyr (www.friluftsframjandet.se)
 • Hittaut är en gratis aktivitet där du med hjälp av karta ska hitta så kallade checkpoints. Hittaut ska få folk att använda kroppen och hjärnan, komma ut i naturen och hitta nya platser. Allt samordnas av Svenska orienteringsförbundet och arrangeras av lokala orienteringsföreningar.
  Upptäck din närmiljö med Hittaut (koncept.orientering.se)

 

Allemansrätten

Allemansrätten gör att man kan röra sig relativt fritt i den svenska naturen, men den medför också skyldigheter. Det handlar om att ”inte störa, inte förstöra” och att alltid ta hänsyn till natur- och djurlivet, markägaren och andra besökare. Det finns även vissa regler att följa om du till exempel vill tälta, rida, elda, åka skidor eller ta med saker från naturen. Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Lär dig mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats:

Allemansrätten (Naturvårdsverket.se)

 

Uppdaterat: 2024-01-24