Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Ekonomi kan påverka vår psykiska hälsa

Dyrare mat, högre räntor och skenande elpriser kan skapa både ekonomiska problem men också en oro för sin situation och framtiden. Det kan påverka den psykiska hälsan negativt. I den här filmen intervjuas Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, om vilka konsekvenser det ekonomiska läget kan ha kopplat till psykisk hälsa och vad man kan tänka på för att hantera sin oro.

Uppdaterat: 2023-03-29