Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att prata med barn om oro

Barn påverkas också av händelser i världen och kan vara oroliga för olika saker – till exempel hur de själva eller någon i familjen ska påverkas. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer.

Oro hos barn kan handla om många olika saker. Det kan till exempel handla om krig, om klimatet eller om pandemier, men även om annat som händer i omvärlden eller i vardagen. När det gäller oro för händelser i omvärlden finns det några saker du kan tänka på för att försöka lugna oron.

Tips för att prata med barn om oro

  • Var lyhörd och uppmärksam på barnet. Försök att ta reda på vad barnet tänker på. Utgå från hens tankar och funderingar och lyssna och ställ frågor. Bemöt det som barnet oroar sig för, även om du inte har alla svar.
  • Lugna och ge hopp. Försök läsa på och lyssna på trovärdiga källor så du kan svara på frågor och förklara så att barnet förstår. Då blir det lättare för barnet att släppa tankar som oroar. Berätta lagom mycket, olika barn behöver olika mycket information. Tala om att det kommer att bli bättre, att många vuxna jobbar för att hitta lösningar på problemet.
  • Prata om källkritik. Berätta för barnet att det ofta är mycket information som sprids som inte alltid är sann, till exempel på sociala medier. Titta gärna på nyheterna tillsammans och utgå från barnets frågor och perspektiv.
  • Var trygg inför barnet. Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den inte överförs till barnet.
  • Gör roliga saker ihop och uppmuntra leken. Även barn behöver en paus från det som pågår i omvärlden, så lek eller hitta på något roligt att göra tillsammans. Behåll också era rutiner i vardagen och försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet.

Läs mer

Läs mer om vad du kan tänka på när du pratar med barn om oro:

Läs mer om aktuella händelser och kriser i Sverige:

 

 

 

 

Uppdaterat: 2024-01-12