Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att sätta ord på vad man känner

Om du kan berätta om dina känslor är det lättare att förstå dig själv, bygga nära relationer, lösa konflikter och att i förlängningen få stöd och hjälp, att bli sedd och förstådd. Det kan också vara ett första steg mot att må bättre. Det kan vara skönt att någon lyssnar på dig, även om det inte alltid förändrar en svår situation.

Öva på att beskriva vad du känner

Öva dig på att sätta ord på det du känner. Du kan göra det i ditt eget huvud, i skrift eller tillsammans med någon du litar på. Om du aldrig har gjort det tidigare kan det krävas lite övning. Försök att använda jag-meningar, till exempel:

  • När det hände kände jag mig …
  • Jag behöver …
  • Det känns som att jag …

Det är bra att försöka vara så detaljerad och nyanserad som möjligt och inte bara tänka bra eller dåligt. För att fånga din upplevelse kan du behöva använda fler olika känsloord än vad du är van vid. Kanske känner du dig likgiltig, lättad, rörd, förtvivlad, uppgiven, tacksam eller bitter? Kanske handlar din känsla om att du har behov av respekt, ärlighet eller närhet? När man beskriver känslan lite mer ingående och reflekterat så aktiveras delar av hjärnan som också rent fysiskt kan påverka känslan. Att beskriva sin känsla kan alltså avleda tanken och vara lugnande i sig.

Att berätta för någon annan

En del döljer vad de känner av rädsla för att skrämma eller belasta sin omgivning. Kanske vill du inte oroa dina närstående genom att berätta hur du mår. Men det är sällan att skydda dem du älskar att hålla känslorna för dig själv.

Ibland kan det vara svårt att prata om och beskriva sina känslor öga mot öga med någon. Prova då att ta det över telefon, skriva ned vad du känner eller sätta ord på det tillsammans med någon. Du kan också uttrycka dina känslor på andra sätt, kanske genom att rita, måla, sjunga eller dansa. På så sätt kan det också bli enklare att senare förklara vad man känner när det finns något att hänga upp känslan på som man kan titta på eller läsa tillsammans.

Många tycker det är svårt att sätta ord på känslor

I en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten låtit göra svarade en av tre personer att de upplever att det är ganska eller mycket svårt att sätta ord på känslor. Fler män än kvinnor svarade att de tycker det är svårt. 

Uppdaterat: 2023-03-23