Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vad är livets normala upp- och nedgångar?

Det finns ingen som alltid mår bra eller alltid är glad. Livet går upp och ner, så är det för alla. Ibland handlar det om att ha en dålig dag. Nästa dag känns allt bra igen. Andra gånger är livet tungt under en lite längre period. Då kan man behöva hjälp för att må lite bättre igen.

Hur vi mår kan påverkas av våra förväntningar

Det är inte konstigt att vilja vara lycklig och må bra hela tiden. Men så ser livet inte ut för de allra flesta, utan alla mår ibland bättre och ibland sämre. Förväntningar på att vi borde känna eller leva på ett visst sätt kan ofta påverka hur vi mår. Många tror till exempel att åren som ung vuxen ska vara fyllda med spännande resor, fester, vänner, kärleksrelationer och sex. Men också att man redan nu ska välja utbildning och börja en karriär. Att ens eget liv inte ser ut så kan göra att man känner sig misslyckad eller får prestationsångest.

Att ha rimliga förväntningar på livet gör det lättare att må bra och känna sig nöjd. Om man strävar efter att alltid vara lycklig, eller lyckas med allt, kommer man att bli besviken. Det går inte att undvika att ibland vara ledsen och uttråkad, eller känna sig ensam, rädd och olycklig. Att ha svackor och ibland vara låg hör till livet.

Det är inte bara vi själva som skapar förväntningarna utan vi påverkas mycket av vår omgivning. Vi har i alla tider jämfört oss med andra, men med dagens sociala medier och obegränsad tillgång till film, tv och andra medier har vår referensram blivit så mycket större och tillgänglig dygnet runt.

Det är lätt att glömma bort att det som presenteras och lyfts främst i sociala medier är en redigerad, utvald och anpassad verklighet som bara visar en bråkdel av livet. Många väljer att lägga upp den mest lyckade, nöjda och framgångsrika bilden av sig själva. Vi får se när de reser, tränar, har roligt med vänner och är kära. Då är det lätt att tro att deras liv alltid är toppen. Att jämföra sig med den putsade bilden av verkligheten som presenteras i sociala medier kan därför påverka våra förväntningar på vår vardag och göra det i det närmaste omöjligt att uppnå dem.

Hur kan man bli bättre på att hantera svåra känslor?

De första gångerna man mår dåligt eller går in i en kris är det vanligt att uppleva stor osäkerhet. Vad är det som händer? Varför mår jag som jag gör? Borde jag inte vara glad?

Det kan också vara så att vissa delar av livet fungerar okej, medan andra känns svåra. Stora förändringar brukar påverka oss extra mycket: att flytta hemifrån, att själv bli förälder, att bli tillsammans med någon eller göra slut eller att en anhörig blir sjuk. Livet kan innehålla kärlek och glädje, men också ovisshet och sorg. Känslorna kan finnas samtidigt.

Negativa känslor kan upplevas obehagliga och ofta får det oss att försöka undvika dem. Men negativa känslor finns där för att motivera oss till förändring och för att driva oss framåt. Om du var lycklig och nöjd hela tiden skulle du inte utvecklas eller komma framåt i livet. Men det är samtidigt viktigt att förstå vad det är som orsakar olika känslor inom oss, så att vi kan hitta sätt att hantera de situationer som får oss att må dåligt och göra mer av det som får oss att må bra.

Se på känslor som information

Ett sätt som kan hjälpa oss hantera känslor är att se på dem som information. Om jag känner mig stressad, vad beror det på, och vad är det då jag behöver? Är detta tillfälligt just nu? Det kan till exempel handla om att man behöver prioritera annorlunda, få in mer återhämtning, eller att ta hjälp av andra.

På motsvarande sätt kan oro, ångest, nedstämdhet eller lycka ge oss information om vilka behov vi har och på så sätt kan vi försöka agera på dessa behov. Det är dock viktigt att komma ihåg att känslor är bara känslor, de är inte hela verkligheten, och ibland kan den information vi får behöva värderas och ibland också ifrågasättas. Men i grunden ger känslorna oss information som vi kan behöva för vägleda förändring. Om vi förstår vad som utlöser känslorna kan vi också lära oss att bättre kunna hantera olika situationer.

Erfarenheter ger verktyg

Det gäller att hitta en balans i vardagen och kunna acceptera upp- och nedgångarna. Man kan lära sig att både förutse och sedan också hantera svängningarna vardagen. Vad gjorde jag senast jag kände så här? Blev det lite bättre då? Hur gör andra?  

Genom att dra nytta av tidigare erfarenheter eller prova nya saker som kan hjälpa i stunden kan vi stärka vår motståndskraft och vår förmåga att klara av svängningar i vardagen. Med tiden lär du dig att livet har både ljusa och mörka stunder, och vad du kan göra för att hjälpa dig själv när du mår dåligt. Det du lär dig blir verktyg. Nästa gång du är olyckligt kär, förvirrad eller nere kan du testa något som har fungerat tidigare.

Det kommer också hjälpa dig att våga lita på att en jobbig tid följs av en som är bättre. Och du kommer bli bättre på att förstå när du behöver be andra om stöd.

Ta hand om dig själv

Det är viktigt att inte glömma bort att ta hand om sig själv, också i perioder när man känner sig stark och mår bra. Det skapar ett skydd som gör det lättare att hantera livets dippar och starka känslor.

När livet känns tungt behöver du mer återhämtning. Då är det viktigt att försöka göra sådant som gör dig glad, ger energi eller är avkopplande. Återhämtning behöver inte betyda att ligga i sängen och vila, utan kan vara sådant som känns kravlöst och tillfredsställande. Det kan vara att motionera i skogen, fika med en vän eller läsa en bok.

Uppdaterat: 2023-03-23