Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Försök att acceptera att livet går upp och ner

Alla mår dåligt ibland, det är en del av livet. Att känna sig nedstämd, orolig eller stressad under en period är heller inget farligt. Oftast mår man bättre efter ett tag. Att ha realistiska förväntningar på livet och förstå vad som är normala upp- och nedgångar kan göra det lättare att hantera olika utmaningar och svårigheter.

Uppdaterat: 2024-01-12