Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Att bli vuxen - en sårbar period full av möjligheter

Att gå från att vara tonåring till att bli vuxen är en spännande men också sårbar tid. Nu sker stora förändringar som innebär både frihet och ansvar. Det betyder att den här tiden i livet är fylld av möjligheter, men också att det finns risk för att må dåligt.

Varför kan det kännas som att vara ”mitt emellan”?

Unga vuxna beskriver det ibland som att de är ”mitt emellan”. De är inte längre ungdomar men inte heller vuxna. Livet kan kännas som en väntan, utan att man ens vet vad man väntar på.

För många sker i den här tiden stora förändringar. Det kan handla om att flytta hemifrån, försöka ta reda på vad man vill utbilda sig till och få nya vänner. Många försöker också förstå sig själva. Vem är jag och vad står jag för? Vad vill jag göra med mitt liv?

Det kan kännas spännande med alla möjligheter och att äntligen få välja och bestämma själv. Lusten att se och göra nya saker är ofta stark. Men friheten kan också kännas kravfylld, och skapa osäkerhet och förvirring.

Att lämna tryggheten

Att det känns så kan bero på att man förlorat sådant som varit tryggt och bekant. När man gick i skolan fanns det ramar för hur ens dagar skulle se ut. Kanske fick man stöd i vardagen från en förälder, lärare eller tränare, elevhälsan eller ungdomsmottagningen. När man flyttat, slutat med aktiviteter eller tappat kontakten med vänner uppstår ett tomrum. Det kan kännas sorgligt att rummet hemma, tisdagsträningarna eller den man själv var tidigare inte längre finns kvar.

Från nu och framåt kommer ditt liv att fyllas med nya saker. Att du själv är ansvarig för vad som ska hända kan kännas överväldigande. Men det är också en chans till en ny start. Du kan välja bort det som inte får dig att må bra och göra mer av det du tycker om. Det som händer under den här tiden utvecklar din identitet och gör att du lär dig nya saker om dig själv.

Att hitta och komma in i nya sammanhang kan vara utmanande och det tar ofta lite tid. Att ta sig an ett nytt jobb eller en utbildning kan kräva mycket energi, planering, lärande och sociala färdigheter. Man kan fråga sig vem man själv är i detta nya sammanhang, men så småningom hittar man rätt och får nya relationer och nya erfarenheter. Och om det fortsatt känns konstigt och svårt kanske man ska fundera på om man ska göra något annat eller hitta andra sammanhang.

Du måste inte veta vad du vill

Det kan kännas som att val av utbildning och yrke är livsavgörande och att det är viktigt att välja rätt. Att tro att man måste veta vad man vill redan nu skapar stress och oro i onödan. Det är få som vet tillräckligt mycket om sig själva när de är unga för att ta stora beslut. För att så småningom hamna rätt behöver man experimentera, testa och ångra sig.

Livet är också svårt att planera. Allt går inte att tänka sig fram till, eller ens välja. Plötsliga förändringar gör att förutsättningarna ändras. Eller att du ändras! Det är till exempel många som senare i livet arbetar med något annat än det de utbildade sig till. Nästan alla behöver vara lite flexibla och anpassa sig efter livet så som det utvecklar sig. Det kommer att bli bra – men kanske på ett annat sätt än du tror.

Försök att se på osäkerheten som något bra. Den gör att du funderar på vad som blir rätt för just dig. Din uppgift just nu är att pröva dig fram och se var du hamnar. Kanske är att ge upp och börja om ibland det bästa beslutet? Att börja en utbildning, och sedan ångra sig, är inte ett misslyckande. Det betyder att du har lärt känna dig själv lite bättre.

Det är inte lätt att bli vuxen

Att vara vuxen kan handla om olika saker. För vissa är det att ha ett fast jobb. För andra är det mer en inre känsla. Vuxenblivande behöver inte hänga ihop med ålder, utan handlar mer om att ta ansvar: kunna ta hand om sig själv, sina relationer och sin ekonomi.

Om din uppfattning om ett vuxet liv innebär att själv bilda familj, kan den tiden ligga långt framför dig. Vissa gör det i tjugoårsåldern, andra tio eller tjugo år senare. Svårigheter att få bostad och arbete kan förstärka känslan av att ens vuxna liv finns någonstans långt borta. Det kan vara svårt att få en egen bostad och en del flyttar tillbaka hem efter en tid. Många unga vuxna har också osäkra anställningar eller svårt att få ett arbete.

Det kan vara bra att veta att risken för psykisk ohälsa är särskilt hög under den här tiden i livet. Det beror delvis på villkor i samhället, som arbets- och bostadsmarknaden. Oro för framtiden eller rädsla för att inte duga är andra skäl till att unga vuxna mår dåligt.

Det är inte konstigt om det känns som att du tappar bort dig själv. Den som är ung tar sig ofta an den här nya tiden ensam, utan stöd från exempelvis sin ursprungsfamilj. Så småningom kommer du att hitta din plats i nya sammanhang, och trygghet i dig själv, men ibland kan det ta lite tid.

Uppdaterat: 2023-03-23