Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Hur vanligt är sömnbesvär?

Tillräckligt med sömn är viktigt för både den psykiska och den fysiska hälsan. Drygt 40 procent av befolkningen säger sig ha svårt att sova och sömnproblem är vanligare bland kvinnor och bland äldre.

Fyra av tio har svårt att sova

Sömnbesvär är vanliga i alla åldrar, och totalt säger drygt 40 procent av befolkningen att de har svårt att sova. De allra flesta säger att de har lätta besvär. I svaren från den nationella folkhälsoenkäten framgår inte hur ofta besvären förekommer.

Äldre har oftare besvär med sömnen än yngre och problemen verkar öka i 40-50-årsåldern. Sömnbesvär är också generellt vanligare bland kvinnor (48 %) än bland män (37 %). I gruppen 45-64 år rapporterar ungefär 54 % av kvinnorna att de har lätta eller svåra sömnsvårigheter.

Sömnbesvär bland barn och unga

Under tonåren är sömnbehovet ofta större då hjärnan utvecklas och behöver mer återhämtning. Enligt undersökningen Skolbarns hälsovanor har drygt hälften av alla 15-åriga flickor svårt att somna minst en gång i veckan medan knappt hälften av alla pojkar upplever samma problem. 16 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna har svårt att somna i stort sett varje dag. 7-8 procent av alla 15-åringar har tagit medicin mot sömnsvårigheter någon eller flera gånger den senaste månaden.

Vad kännetecknar sömnbesvär?

Sömnbesvär handlar ofta om att man har svårt att somna, ligger vaken längre perioder under natten eller vaknar för tidigt och inte kan somna om. Anledningen till att äldre oftare har besvär kan bero på att kroppen ändras med åldern eller på att äldre ofta har andra sjukdomar eller äter mediciner som kan göra det svårt att sova.

Varför är sömnen viktig?

Att sova och vila ordentligt är viktigt för både den psykiska och den fysiska hälsan. Kroppen och hjärnan behöver sömn för att återhämta sig, fylla på energi och bearbeta sinnesintryck från dagen. När man är utvilad blir det lättare att koncentrera sig, lära sig saker samt hantera stress och andra utmaningar i vardagen. Vår motståndskraft stärks också då immunförsvaret aktiveras under sömnen.

Var kommer statistiken ifrån?

Psykisk hälsa kan mätas på olika sätt, till exempel med enkätundersökningar. Informationen här kommer dels från 2022 års nationella folkhälsoenkät som har besvarats av personer i åldern 16 år och uppåt och dels från 2017-2018 års enkät Skolbarns hälsovanor som besvarats av barn i åldern 11-15 år. Undersökningarna innehåller frågor om bland annat sömn och psykiska besvär.

Läs mer

Sömnsvårigheter (1177.se)

Uppdaterat: 2023-03-15