Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Läs mer om kakor (cookies)

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna. Läs mer om kakor (cookies)

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas.Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Hur vanligt är det att känna stress?

2021 svarade 15 procent av befolkningen att de kände sig stressade. Statistiken över stress visar att det är vanligast att känna stress bland kvinnor och yngre, men även bland studerande, arbetslösa och långtidssjukskrivna. Om man nästan alltid är stressad kan det leda till psykisk och fysisk ohälsa. Men stress behöver inte vara negativt, det kan även hjälpa oss att ta i lite extra och klara av svåra saker.

Stress är vanligast bland yngre och bland kvinnor

I den senaste folkhälsoenkäten svarade 15 procent av befolkningen att de kände sig stressade. Fler kvinnor än män känner sig stressade, och fler yngre än äldre. Det gäller särskilt unga kvinnor i åldern 16–29 år där 36 procent känner sig stressade. Bland män i samma ålder var andelen 18 procent. De som studerar, är arbetslösa eller långtidssjukskrivna känner sig mer stressade än de som har ett arbete.

Stressrelaterad ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet och är idag en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Under första kvartalet 2020 stod stressrelaterade sjukskrivningar för 41 procent av alla pågående sjukfall. Längden på sjukskrivningarna på grund av stressrelaterad ohälsa har också ökat. Enligt Försäkringskassan är risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterade besvär 40 procent högre än för män.

För mycket stress kan påverka oss negativt

Stress hjälper oss att ta i lite extra och klara av svåra saker, och då kan det vara positivt. Men om man nästan alltid är stressad kan det leda till psykisk och fysisk ohälsa. Stress kan bero på att man inte hinner med allt, men också på att man inte har något meningsfullt att göra eller inte kan få göra sådant som man är bra på.

Var kommer statistiken ifrån?

Psykisk hälsa kan mätas på olika sätt, till exempel med enkätundersökningar. Informationen här kommer från 2021 års nationella folkhälsoenkät som har besvarats av personer i åldern 16–84 år. Den innehåller frågor om bland annat stress men även andra psykiska besvär.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor (folkhalsomyndigheten.se)

Uppdaterat: 2022-01-05

Det handlar om dig, så vad vill du veta mer om?