Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Stressa lagom

Att vara stressad ibland är inte skadligt. Men att uppleva mycket stress under lång tid kan påverka din hälsa negativt. Därför är det viktigt att förstå och om det går försöka göra något åt det som orsakar stressen, ha rimliga förväntningar på sig själv och att hitta tid för sömn, fysisk aktivitet och återhämtning. Det ger dig en chans att "ladda batterierna" och orka i längden.

Uppdaterat: 2021-12-09