Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys.

Läs mer om vilka kakor vi använder.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Hur vanligt är ängslan, oro och ångest?

Att känna sig ängslig, orolig eller att ha ångest är vanligt. Fyra av tio säger sig ha dessa besvär. Ängslan kan liknas vid att känna sig nervös och orolig, medan ångest är en starkare känsla av oro eller rädsla som ofta känns i kroppen.

Att känna ängslan, oro eller ångest är vanligt

Drygt 40 procent av befolkningen säger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. För de allra flesta handlar det om lättare besvär. 

Ängslan, oro och ångest är vanligare bland yngre än bland äldre. I den yngsta åldersgruppen säger mer än hälften att de har haft lätta eller svåra besvär. Bland äldre har en av tre haft dessa besvär.

Det är även vanligare bland kvinnor än bland män. Varannan kvinna och var tredje man har haft lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Unga kvinnor mellan 16 och 29 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de har besvär av ängslan, oro och ångest. 50 procent anger lättare besvär och ytterligare 23 procent har svåra besvär.

Vad kännetecknar ängslan, oro och ångest?

Ängslan och oro kan liknas vid att känna sig nervös och orolig, medan ångest är en starkare känsla av oro eller rädsla som ofta känns i kroppen. Ängslan, oro och ångest är naturliga reaktioner och inte farligt även om det kan kännas obehagligt. 

Var kommer statistiken ifrån?

Psykisk hälsa kan mätas på olika sätt, till exempel med enkätundersökningar. Informationen här kommer från 2022 års nationella folkhälsoenkät som har besvarats av ungefär 17 000 personer i åldern 16 år och uppåt. Den innehåller frågor om bland annat ängslan, oro och ångest men även andra psykiska besvär.

Läs mer

Uppdaterat: 2022-11-22