Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Vår uppväxt kan påverka vår hälsa både på kort och lång sikt

Att barn trivs, mår bra och utvecklas i unga år är viktigt för den psykiska hälsan genom hela i livet. Barn behöver också känna sig sedda, trygga och omhändertagna under sin uppväxt. En otrygg barndom kan öka risken för psykisk ohälsa när man blir vuxen. Samhällets ansvar är att bidra så att alla barn får förutsättningar för en trygg uppväxt och möjligheter att utvecklas.

Barn behöver trygghet och sociala relationer

De första åren i barnens liv har stor betydelse för den framtida hälsan. Då läggs grunden för vår inlärning, vårt språk, vår kommunikationsförmåga och vår känslomässiga utveckling. Barn behöver en trygg uppväxt och bra kontakt med sina föräldrar, vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna. Sociala relationer med till exempel förskole- och skolkompisar, vänner eller andra de träffar i olika fritidsaktiviteter är också viktiga för barnens trivsel och mående.

Vuxna har större risk att utveckla psykiska besvär om de inte har blivit omhändertagna på ett bra sätt som barn, eller om de har utsatts för våld eller andra övergrepp.

Samhället ska bidra till en bra uppväxt

Samhället kan och ska bidra och hjälpa till, både när det inte fungerar hemma men också för att stödja barns utveckling generellt. Det kan både handla om att ge stöd till föräldrar eller till barnen själva. Förskolan och skolan ska ge alla barn likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära. Goda möjligheter till fritidsaktiviteter och ett välfungerande föreningsliv kan ge barn ytterligare förutsättningar att utvecklas och må bra.  

Tidigt stöd är viktigt

Det är viktigt att barn och unga tidigt får det stöd som de behöver. Det kan handla om extra instatser, stöd och hjälp för att klara grund- och gymnasieskolan. Det kan också handla om tillgång till elevhälsa, ungdomsmottagningar och en inkluderande fritids- eller idrottsverksamhet med ledare som stöttar och lyssnar. I vissa fall kan även barn- och ungdomspsykiatri eller andra instanser inom hälso- och sjukvården vara avgörande under uppväxten. 

 

Uppdaterat: 2022-01-05