Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Sexuella relationer kan påverka hur vi mår

För många människor är sexualiteten en viktig del av livet. Vår sexuella hälsa kan påverka vår fysiska och psykiska hälsa, och på motsvarande sätt kan vår fysiska och psykiska hälsa påverka våra sexuella relationer. Det är viktigt att man kan vara sig själv, känna sig trygg och kan visa vad man vill göra och inte i sexuella relationer.

Sexuella relationer kan vara positiva för vår psykiska hälsa. Sexuella relationer kan få oss att känna närhet, njutning och lust vilket kan bidra till vårt välbefinnande. 

Frivillighet, samtycke och kommunikation

Alla sexuella relationer ska bygga på frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt. Risken för psykisk ohälsa ökar om man exempelvis utsätts för sexuella trakasserier, sexuellt våld eller tvång.

Kommunikation är centralt i sexuella möten och man måste kunna uttrycka eller visa vad man vill och inte vill. Man ska heller aldrig gå med på något för att någon annan vill det. Sex ska kännas bra för alla inblandade och man måste också vara säker på vad sin eller sina partners vill göra. Det är ett gemensamt ansvar. Lyssna, fråga, känn av stämningen och visa respekt. 

Frihet från sexuellt våld

Det är också viktigt att kunna vara sig själv i partnerrelationer. Du ska aldrig behöva hamna i situationer där du känner dig obekväm, hotad, kränkt, trakasserad eller utsatt för fysiskt, psykisk eller sexuellt våld. Om du är i en utsatt situation kan du behöva stöd och hjälp för att förändra detta.

Läs mer

Information om var du kan få råd och stöd via mejl, chatt eller telefon (1177.se).

Uppdaterat: 2022-01-05