Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Syntolkning av filmen Hur mår vi i Sverige?

De allra flesta som bor i Sverige säger att de mår bra psykiskt.

Nästan nio av tio tycker att de har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande.

I det ingår bland annat att man för det mesta ser positivt på framtiden, känner sig lugn och kan hantera problem på ett bra sätt.

Det är fler äldre än yngre som säger att de mår bra.

Cirkeldiagram 1 visar att 79% av de som är 16-19 år mår bra.

Cirkeldiagram 2 visar att 89% av de som är 65-84% mår bra.

Hur vanligt är det med oro och ångest?

Även om de flesta säger att de mår bra så är det vanligt med psykiska besvär som oro och ångest.

Till exempel säger varannan kvinna... och var tredje man att de haft lätta... eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Det är vanligare bland yngre än bland äldre.

Stapeldiagram som visar att:

Cirka 73% av kvinnor mellan 16-29 år har lätta eller svåra besvär av ängslan oro och ångest jämfört med cirka 45% av männen.

Cirka 52% av kvinnor mellan 30-44 år har lätta eller svåra besvär av ängslan oro och ångest jämfört med cirka 40% av männen.

Cirka 45% av kvinnor mellan 45-64 år har lätta eller svåra besvär av ängslan oro och ångest jämfört med cirka 30% av männen.

Cirka 40% av kvinnor mellan 65-84 år har lätta eller svåra besvär av ängslan oro och ångest jämfört med cirka 25% av männen.

Oro och ängslan är ofta lindriga känslor. Ångest däremot är en stark känsla av oro och rädsla som ofta känns i kroppen.

Och hur många upplever sömnproblem? Nästan fyra av tio säger att de har svårt att sova, men de flesta har lätta besvär. Äldre personer har oftare svårt att sova än yngre.

Och det är fler kvinnor än män som upplever sömnbesvär.

Hur är det med stress?

Många upplever stress under perioder i livet. Det förekommer i alla åldrar, men det är vanligast bland yngre.

Bland de yngre svarar en av fyra att de är stressade, medan det bland de äldre bara är en av 20.

Unga kvinnor är den grupp där flest uppger att de är stressade.

Cirkeldiagram 1 visar att 18% av männen mellan 16-19 år känner sig stressade.

Cirkeldiagram 2 visar att 36% av kvinnorna mellan 16-19 år känner sig stressade.

Cirkeldiagram 3 visar att 3% av männen mellan 65-84 år känner sig stressade.

Cirkeldiagram 4 visar att 7% av männen mellan 65-84 år känner sig stressade.

De allra flesta människor upplever psykiska besvär ibland. Ofta är de övergående och helt naturliga reaktioner på händelser i livet.

Det finns många gånger saker du kan göra själv för att påverka hur du mår.

Men om besvären inte går över, och du mår dåligt oftare än vad du mår bra, kan du behöva söka hjälp och stöd.

Uppdaterat: 2023-12-06