Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Kommunikationsinsats riktad till unga vuxna

Myndigheten genomför en särskild kommunikationsinsats om psykisk hälsa riktad till unga vuxna med start november 2023. Kommunikationen som frontas av rösten ”Tanke” inleds i form av en pilot i samarbete med sex lärosäten i Sverige.

 

En ung kvinna och en ung man tillsammans

Under november 2023 inleder vi en särskild kommunikationsinsats riktad till unga vuxna. Det första steget sker i form av en pilot riktad till unga studenter i samarbete med Studenthälsan vid sex lärosäten i Sverige.

Kommunikationsinsatsen syftar till att öka kunskap och förståelse för psykisk hälsa, vad som påverkar den och vad man kan göra för att må bättre, med utgångspunkt i utmaningen och sårbarheten som det kan innebära att gå från att vara barn till att bli vuxen. Undersökningar visar att unga vuxna är en särskilt utsatt grupp både när det gäller självrapporterade psykiska besvär, men även särskilda behov av kunskap inom området psykisk hälsa.

Kommunikationen bygger på en ljudidé och frontas av Tanke – en röst med syfte att få fler unga att må bra, eller i alla fall lite bättre.

Tanke syns som en ljudvåg och en QR-kod i ett flertal kanaler på och kring lärosätena, till exempel Snapchat, Tiktok, Youtube, Instagram och Facebook. Tanke finns även på digitala skärmar, affischer och flyers inne på lärosätena.  

Navet för kommunikationen är www.dinpsykiskahälsa.se/ungvuxen där det finns samlad kunskap, tips och råd om psykisk hälsa.

Under våren 2024 kommer insatsen att breddas till att inkludera samtliga lärosäten och även översättas till engelska. Senare under 2024 kommer vi att anpassa kommunikationen ytterligare för att nå ut till andra grupper inom målgruppen unga vuxna.

Lyssna på Tanke

Testa en ljudupplevelse i 3D

Uppdaterat: 2023-11-13