Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Material för nedladdning – till elevkårer

Folkhälsomyndigheten genomför en kommunikationsinsats om psykisk hälsa riktad till gymnasieelever som tar studenter i vår. Vi hoppas att alla elevkårer vill hjälpa oss att sprida denna viktiga kunskap till eleverna på respektive gymnasieskola. På den här sidan finns material för nedladdning och spridning.

Kommunikationsmaterialet

Vi tagit fram material som ni på elevkårerna kan sprida om ni vill vara en del av denna satsning. Se nedan exempel på plattor för flöde eller stories. Ni kan använda dessa som de är eller plocka ut budskapen och göra egen design. Om ni vill ändra eller lägga till något i budskapen går det också bra, men om ni vill använda Folkhälsomyndigheten som avsändare behöver ni stämma av med oss innan publicering. Det går alltid bra att hänvisa till mer kunskap, tips och stöd på dinpsykiskahälsa.se/ung.  

Instagram - platta

En platta med rubriken Nu börjar livet?! och texten Om du behöver tips och stöd på vägen för din psykiska hälsa - dinpsykiskahälsa.se/unga, i bakgrunden ungdomar med studentmössor.

En platta med rubriken Nu börjar livet?! och texten Om du behöver tips och stöd på vägen för din psykiska hälsa - dinpsykiskahälsa.se/ung.

Instagram - format 1:1

Instagram - format 4:5

Instagram - format 9:16

Instagram - karusell

Fem plattor för ett karusell inlägg, beskrivning nedan

Bild 1. Nu börjar livet. Fyra tips på vägen för din psykiska hälsa

Bild 2. Var snäll mot dig själv. Öva på att sänka dina krav och förväntningar. Ingen kan göra allt och välja rätt hela tiden.

Bild 3. Dela dina tankar med någon. Du är oftast inte ensam om att känna på ett visst sätt. När vi sätter ord på hur vi känner och mår kan vi bättre förstå oss själva och andra. Det kan också göra att vi mår lite bättre.

Bild 4. Ta hand om din fysiska hälsa. Tillräckligt med sömn och rörelse gör oftast att du mår bättre psykiskt.

Bild 5. Lär dig mer om psykisk hälsa. Att förstå sina känslor bättre kan göra det lättare att hantera dem. dinpsykiskahälsa.se/ung

Karusell Instagram - format 1:1

Bild 1: Karusell Instagram - format 1:1

Bild 2: Karusell Instagram - format 1:1

Bild 3: Karusell Instagram - format 1:1

Bild 4: Karusell Instagram - format 1:1

Bild 5: Karusell Instagram - format 1:1

Karusell Instagram - format 4:5

Bild 1: Karusell Instagram - format 4:5

Bild 2: Karusell Instagram - format 4:5

Bild 3: Karusell Instagram - format 4:5

Bild 4: Karusell Instagram - format 4:5

Bild 5: Karusell Instagram - format 4:5

Karusell Instagram - format 9:16

Bild 1: Karusell Instagram - format 9:16

Bild 2: Karusell Instagram - format 9:16

Bild 3: Karusell Instagram - format 9:16

Bild 4: Karusell Instagram - format 9:16

Bild 5: Karusell Instagram - format 9:16

Karusell Instagram Reels - format 9:16

Bild 1: Karusell Instagram Reels - format 9:16

Bild 2: Karusell Instagram Reels - format 9:16

Bild 3: Karusell Instagram Reels - format 9:16

Bild 4: Karusell Instagram Reels - format 9:16

Bild 5: Karusell Instagram Reels - format 9:16

TikTok Karusell

Bild 1: Karusell TikTok - format 9:16

Bild 2: Karusell TikTok - format 9:16

Bild 3: Karusell TikTok - format 9:16

Bild 4: Karusell TikTok - format 9:16

Bild 5: Karusell TikTok - format 9:16

Bokmärken och affischer

Vi har även bokmärken som man kan beställa och affischer som man kan skriva ut och sätta upp om man vill. 

Bokmärken och affischer på sidan För dig som förmedlar kunskap om psykisk hälsa till andra

Information om kommunikationsinsatsen

När sker kommunikationsinsatsen?

Folkhälsmyndigheten kommer under 27 maj till 14 juni gå ut med en del material i sociala medier och hänvisa till dinpsykiskahälsa.se/ung. Det handlar framför allt om tips kring vad man kan tänka på för att må så bra som möjligt.

Vad är dinpsykiskahälsa.se/ung?

Kommunikationsinsatsen kommer att hänvisa till myndighetens webbplats dinpsykiskahälsa.se/ung. Dinpsykiskahälsa.se/ung är en sajt om psykisk hälsa, särskilt riktad till unga. Det är en del av huvudsajten dinpsykiskahälsa.se som lyfter kunskap, tips och stöd om psykisk hälsa till allmänheten. Med sajten hoppas vi att fler ska lära sig om vad som påverkar hur vi mår, och vad man kan göra för att må lite bättre när så behövs. Allt som finns på sajten kommer från behov som unga själva lyft till oss.  

Varför riktar vi oss till unga?

Vi ser i våra undersökningar att unga vuxna är en särskild sårbar grupp när det gäller det psykiska måendet. Att gå från barn till vuxen är en omvälvande period i livet då det händer mycket och det finns ofta en hel del press och förväntningar. Det kan ibland yttra sig som olika psykiska besvär. Därför vill vi sprida mer kunskap om vad man kan göra själv för att må så bra som möjligt och hur man kan hantera olika typer av påfrestningar.

Frågor?

Välkommen att höra av er till dinpsykiskahälsa@folkhalsomyndigheten.se om ni har frågor eller funderingar om kommunikationsinsatsen!

 

Uppdaterat: 2024-05-31