Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen.

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

Förskolans och skolans betydelse för den psykiska hälsan

Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever de bästa förutsättningarna för att trivas, utvecklas och må bra i vardagen. Det är viktigt både för den psykiska hälsan och för lärandet. Att klara skolan är också viktigt för den framtida hälsan.

Alla elever ska få förutsättningar att klara sin skolgång

Att klara skolan kan ge en bra grund för den psykiska hälsan genom hela livet. En av förskolans och skolans uppgifter är därför att ge stöd till alla som behöver så att de kan nå målen och klara utbildningen oavsett förutsättningar.

Alla barn och elever ska känna sig trygga, välkomna och sedda i förskolan och skolan. Det ger barn och elever förutsättningar att växa och utvecklas. Om man trivs, är trygg i skolan och känner sig inkluderad lär man sig bättre. Skolan ska jobba både förebyggande och åtgärdande så att ingen blir utsatt för kränkningar, mobbning, trakasserier eller våld.

Tillgång till elevhälsa är också viktigt för barn och ungas fysiska och psykiska välmående. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Alla elever ska erbjudas hälsobesök vid flera tillfällen under sin skolgång och dessa besök ska innehålla hälsosamtal och vissa hälsoundersökningar. Det är viktigt att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål och skapa en så främjande lärandesituation som möjligt för eleverna. 

Delaktighet, inflytande och känsla av sammanhang är viktigt både för identitetsutvecklingen, självkänslan och för den psykiska hälsan. Det är viktigt att känna att man är inkluderad, har möjlighet att göra sin röst hörd och kan påverka sin utbildning. 

Att lära sig om psykisk hälsa i skolan

Kunskap om psykisk hälsa ger oss förutsättningar att förstå hur vi mår, vad det kan bero på och vad man kan göra åt det. Och när det är läge att söka hjälp. I skolan finns möjlighet att inkludera psykisk hälsa i undervisningen och sätta in dessa kunskaper i ett sammanhang inom flera ämnen. Med kunskap, förståelse och förmåga att göra medvetna val får man bättre förutsättningar att ta hand om sin hälsa i framtiden. 

Uppdaterat: 2022-03-02