Folkhälsomyndigheten Din psykiska hälsa

4 av 10 har svårt att sova

Drygt 40 procent av befolkningen säger sig ha svårt att sova och sömnproblem är vanligare bland kvinnor och bland äldre.

 

 

Äldre har oftare besvär med sömnen än yngre och problemen verkar öka i 40-50-årsåldern. Sömnbesvär är också generellt vanligare bland kvinnor (48 %) än bland män (37 %). I gruppen 45-64 år rapporterar ungefär 54 % av kvinnorna att de har lätta eller svåra sömnsvårigheter.

Läs mer

Uppdaterat: 2023-09-15