Vi använder kakor (cookies)

På dinpsykiskahalsa.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Läs mer om kakor (cookies)

Hantera kakor

Här kan du välja vilka kakor du vill godkänna. Läs mer om kakor (cookies)

Nödvändiga

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor bidrar till att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Kakor för inställningar är kakor som låter webbplatsen komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas.Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kakor för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Stress

Stress är en del av vår vardag och något som vi alla känner då och då. Stress i sig kan vara något positivt, som ger kroppen extra kraft och energi i krävande situationer. Ofta går den över av sig själv när vi varvar ner och vilar. Men om stressen pågår länge, utan att vi återhämtar oss, kan den vara skadlig. Långvarig stress kan också leda till utmattning.

Vad är stress?

Stress är ingen sjukdom, utan en naturlig reaktion på hot och påfrestningar. Historiskt har det varit en hjälp för oss att överleva vid plötsliga faror, till exempel när man möter ett farligt djur. Stress är ett sätt för kroppen att reagera på händelser och krav från omgivningen, och uppstår bland annat när kraven känns övermäktiga. Det behöver inte handla om de faktiska kraven som ställs på oss, utan mer om hur vi bedömer att vi klarar dem.

Akut och långvarig stress

Stress kan vara akut eller långvarig. Vid akut stress reagerar vi omedelbart på ett upplevt hot, en krävande situation eller en rädsla. Kroppen kan då reagera på två sätt: en ”kamp-flykt-reaktion”, att kroppen samlar kraft för att möta hotet eller fly, eller en ”spela död-reaktion”, att vara helt stilla. Akut stress är inte farligt – det viktiga är att vi får tid till återhämtning och sömn efter stressiga perioder.

Om stressen blir långvarig kan den i stället bli skadlig eller ohälsosam. Symtomen på ohälsosam stress kan komma smygande. Att uppmärksamma varningssignalerna från kroppen är mycket viktigt, eftersom tidiga insatser kan hindra att vi blir allvarligt sjuka. Ofta räcker det med enkla insatser.

Viktiga varningssignaler på långvarig stress

  • Extrem trötthet
  • Sömnproblem
  • Svårt med minne och koncentration
  • Kroppsliga symtom som värk i kroppen
  • Svårt med krav och tidspress
  • Att dra sig undan socialt

Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan till slut leda till utmattning, vilket innebär flera psykiska och kroppsliga besvär.

Stress kan bero på många olika saker

Stressrelaterad ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet och är i dag en av de vanligaste orsakerna till långa sjukskrivningar. Det är sällan en enda faktor som gör att man får problem med långvarig stress, utan ofta en kombination av faktorer både privat och i arbetslivet. I privatlivet kan stress orsakas av ekonomiska problem, arbetslöshet, relationsproblem, sjukdom eller andra svåra livshändelser. I arbetslivet ökar risken för stress av höga krav och hög arbetsbelastning utan möjlighet att själv påverka sin situation.

Man brukar skilja på yttre och inre orsaker till stress. Yttre orsaker kan kopplas till händelser i omgivningen, såsom stora förändringar, oväntade händelser eller sociala situationer. Hit kopplas ofta arbetsrelaterade händelser. Inre orsaker syftar på vad vi upplever som stressande inuti. Exempel kan vara olika rädslor och tankar, men också svårigheter att hantera osäkerhet.

Så kan du bättre hantera stress

Om du börjar må dåligt av stress är det viktigt att ta kontroll och försöka återställa balansen i livet och minska på det som skapar stress. Att leva sunt med god sömn, lagom fysisk aktivitet och avkoppling kan räcka för att bryta ett skadligt mönster. Att lära sig att känna igen sina stressymtom och ta dem på allvar är viktigt för att både förebygga och behandla stress.

Tips för att hantera stress:

  • Ta kontroll över det som stressar.
  • Sätt gränser för vad du ska göra.
  • Ta hand om kroppen, genom att till exempel röra på dig regelbundet, ha fasta rutiner för mat och sömn, och undvika alkohol, koffein och nikotin.
  • Skapa tid för återhämtning, genom till exempel meditation och medveten närvaro, avslappning och andningsövningar.

Om stressen pågått länge kan du behöva professionell hjälp, för att få råd och metoder som bryter mönster och minskar stress. Om det är något i din arbetssituation som gör att du blir eller riskerar att bli sjuk av stress, är det viktigt att du pratar med din arbetsgivare och får stöd på arbetsplatsen. Om du har utvecklat symtom på utmattning bör du söka vård.

Läs mer på 1177.se eller kontakta din vårdcentral.

Uppdaterat: 2022-05-31

Det handlar om dig, så vad vill du veta mer om?